Skriv inn e-postadresse til din brukerkonto. En verifiseringskode vil bli sendt til deg. Når du har fått e-posten kan du bruke verifiseringskoden til å bekrefte at du er eier av kontoen, for så å velge nytt passord.

 

Aksjane i Tryggestad Kraft AS vart i mai 2020 selde til det finske selskapet Suomen Voima.

Kraftverket vert drifta av det norske selskapet Bekk og Strøm.

Data frå verstasjonen vil bli vist her fram til vi får det over på ein annan platform.

 

 

 

 
Joomla Template: from JoomlaShack