Davis

                            Nedbør som kjem som snø må smeltast for å bli målt.

                   Eit varmelement inne i nedbørsfangaren til verstasjonen syter for dette.
                   Men forløpet kan skje nokså ujamnt, og kome som små "vassdemmer"
                   lenge etter at nedbøren falt.
                   Difor vil nedbørsintensitet pr. time ikkje alltid samsvare med faktisk nedbør,
                   men kanskje kome først etter fleire timar.
                   Det kan også bygge seg opp små skavlar rundt nedbørsfangaren slik at
                   snøen bles forbi.
                   Dette til orientering i tilfelle nokon lurer på merkelege tal i samband med
                   snøfallet i januar.                  
                   Til slutt vil det stemme sånn nokolunde, slik at månadsnedbøren blir rett.

 

Tryggestad Kraft AS. Org. nr.: 992530448. Vakttelefon: 95203010

Styreformann:                                     Dagleg leiar:                                        Post- og besøksadresse:
Jan Ove Tryggestad                              Olav Hauso                                          Langedalsvegen 417

Mob. 46411001                                   Mob.: 91187683                                   6218 Hellesylt

 

 

 
Joomla Templates: by JoomlaShack